Swietelsky AG
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Jogi információk és adatvédelem

ELŐSZÓ

A Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Ausztria és leányvállalatai (együttesen Swietelsky) számára a kapcsolattartók személyes adatainak védelme minden üzleti partner és munkatárs esetében nagyon fontos kérdés. A Swietelsky ezért a személyes adatokat a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban dolgozza fel.

Az ebben a nyilatkozatban használt kifejezések az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 4. cikkében szereplő meghatározásokon alapulnak.

I. ALKALMAZÁSI KÖR

Tárgyi hatályát illetően: Ez az adatvédelmi nyilatkozat szabályozza a személyes adatok kezelését és feldolgozását a Swietelsky vállalatcsoporton belül.

Személyi hatályát illetően: Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Swietelsky vállalatcsoport összes munkatársára, valamint partnereire, ügyfeleire és beszállítóira, illetve a Swietelsky keretei közé integrálódott személyekre vonatkozik.

Időbeli hatályát illetően: Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 25-én lép hatályba, és a személyes adatok feldolgozásának minimumkövetelményeként kell tekinteni.

II. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

A Swietelsky a munkatársak, partnerek, ügyfelek és beszállítók személyes adatait az üzleti tevékenység elvégzése és a kapcsolódó jogi és szerződéses követelmények teljesítése céljából dolgozza fel.

1. Az üzleti partnerek adatainak feldolgozása:

A Swietelsky az érdekelt felek, ügyfelek, beszállítók stb. által biztosított személyes adatokat az ajánlatok elkészítése és a megrendelések lebonyolítása, valamint a kapcsolódó szerződéses, a szerződéskötést megelőző és a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozza fel.

2. Pályázók:

A pályázat során továbbított elérhetőségeket és pályázati anyagokat elektronikusan dolgozzuk fel a munkaviszonyra alkalmas jelöltek kiválasztása céljából. Elutasítás esetén a pályázati anyagokat a megőrzésre vonatkozó jogi kötelezettségen túlmenően csak akkor őrizzük meg, ha hozzájárul ehhez.

3. Honlap:

A honlapon való adatgyűjtésért felelős

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Ausztria

Adatgyűjtés a honlapon

 Adatait egyrészt akkor gyűjtjük, ha megadja nekünk azokat, másrészt az adatokat, különösen a műszaki adatokat automatikusan rögzítjük, amikor meglátogatja honlapunkat. Az adatok egy részét a honlap megfelelő működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatokat elemzés céljából használunk fel. Erről a következő pontban tudhat meg többet.

Használt modulok, plug-inek vagy eszközök

Karrieroldal

Köszönjük, hogy úgy döntött, online jelentkezik karrieroldalunkon. Megkönnyíti számunkra és ezzel felgyorsítja pályázata feldolgozását.

A pályázat során rendelkezésre bocsátott adatait csak a pályázati eljárás céljából és keretében, a jogszabályokkal összhangban dolgozzuk fel. Ha a pályázat egy konkrét álláshirdetésre irányul, akkor a megadott adatokat csak a konkrét állás kezelése céljából dolgozzuk fel. Pályázati adatainak feldolgozása a szerződéses és szerződéskötés előtti kötelezettségeink teljesítése érdekében történik a pályázati eljárás keretében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban. Az állásra irányuló pályázati eljárás lezárásán túl pályázati adatait csak olyan mértékben dolgozzuk fel, amilyen mértékben ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban a jogos érdekeink védelme céljából szükséges, vagy ha kifejezetten hozzájárult a pályázati adatok feldolgozásához a jövőbeli pályázati felhívások érdekében. Ugyanez vonatkozik a saját kezdeményezésű pályázatokra is, miután összehasonlította a munkával kapcsolatos elképzeléseit és szakismereteit az állásajánlatainkkal.

Ha benyújtja nekünk pályázatát, beleegyezik abba, hogy adatait a pályázati eljárás céljából az ezen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott jellegnek és terjedelemnek megfelelően feldolgozzuk.

Amennyiben a GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében a személyes adatok különleges kategóriáit önkéntesen továbbítják a pályázati eljárás keretében, azok feldolgozása a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontjával összhangban (például egészségügyi adatok, mint például a súlyos fogyatékosság vagy az etnikai származás) vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának megfelelő hozzájárulása alapján történik (például egészségügyi adatok, amennyiben ezek a szakma gyakorlásához szükségesek).

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat a munkaviszonyra irányuló sikeres jelentkezés esetén feldolgozhatjuk. Ha azonban az állásajánlatra való jelentkezés nem jár sikerrel, a pályázók adatait a jogszabályban előírt határidő lejártát követően, vagy ha kifejezett hozzájárulását adja egy hosszabb időtartamhoz, akkor ennek lejártát követően töröljük. 

Hacsak nem adta hozzájárulását egy hosszabb időtartamhoz, a törlésre hét hónap elteltével kerül sor annak érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatos minden további kérdésre válaszolhassunk, és eleget tehessünk az egyenlő bánásmódról szóló törvényben szereplő bizonyítási kötelezettségeinknek. Az esetleges utazási költségek visszatérítésére vonatkozó számlákat az adószabályoknak megfelelően archiváljuk.

Megjelenések a közösségi oldalakon

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelemről szóló jelenlegi vitát a közösségi oldalak esetében, mivel mi magunk is megjelenünk a közösségi oldalakon, hogy az aktív felhasználókat szolgáltatásainkról tájékoztathassuk. Az általunk használt közösségi médiákat honlapunkon logóval látjuk el. Erre vonatkozóan szeretnénk megállapítani, hogy a jelenlegi joggyakorlat alapján a GDPR 26. cikke értelmében megosztott felelősséggel tartozunk az adott közösségi oldal üzemeltetőjével. Megtettük az ehhez szükséges óvintézkedéseket, amennyiben a szolgáltató ezt lehetővé tette számunkra. A GDPR szerint a személyes adatoknak az adott közösségi oldalon történő feldolgozásáért elsődlegesen az adott közösségi oldal szolgáltatója tartozik felelősséggel. Az érintettek jogainak érvényesítése esetén megállapítjuk, hogy ezeket leginkább éppen a közösségi oldalakon kell érvényesíteni. Üzemeltetőként mi nem hozunk döntést a közösségi oldalon történő adatfeldolgozás tekintetében. Csak az adott szolgáltató fér hozzá a felhasználó adataihoz, ezért csak ő tud közvetlenül intézkedéseket végrehajtani. 

A felhasználói adatokat a közösségi oldalakon reklám és piackutatás céljából lehet feldolgozni. Többek között a felhasználók különféle érdekei alapján saját felhasználói profilokat lehet létrehozni. A felhasználói profilokat később például célzott hirdetések elhelyezésére lehet felhasználni a közösségi médián belül és kívül. A közösségi média sütiket is használ erre a célra, amelyekben a felhasználói magatartást és a felhasználók érdeklődési körét tárolják. Ezenkívül ezek a felhasználói profilok adatokat is tartalmazhatnak a felhasználókról mint az adott közösségi média tagjairól, amennyiben be vannak jelentkezve.

Az adott adatfeldolgozás, valamint az ellenvetés vagy visszavonás lehetőségeinek részletes leírását az adott közösségi oldal adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

Bizonyos körülmények között az egyes közösségi oldalak esetében a felhasználói adatokat az Európai Unión kívül dolgozzák fel. Az adatvédelmi pajzs alapján tanúsított amerikai szolgáltatókkal kapcsolatban rámutatunk, a szolgáltatók vállalják, hogy betartják az Európai Unió adatvédelmi előírásait, különös tekintettel a GDPR-ra. Az adatoknak az USA-ba történő továbbítása a GDPR 45. cikke szerint az aktív adatvédelmi pajzsra vonatkozó tanúsítvánnyal megengedett. 

A közösségi média legfontosabb szolgáltatóit a kiegészítő információkkal együtt itt találja:

 • Facebook

Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
Honlap: www.facebook.com
Kiegészítő információk: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Adatvédelmi pajzs: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Megosztott felelősség: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 • Xing

Szolgáltató XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország
Honlap: www.xing.de
Kiegészítő információk: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 • LinkedIn

Szolgáltató: LinkedIn Ireland, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország
Honlap: www.linkedin.com
Kiegészítő információk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Adatvédelmi pajzs: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 • Pinterest

Szolgáltató: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, 94301 Kalifornia, USA
Honlap: www.pinterest.com
Kiegészítő információk: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 • Twitter

Szolgáltató: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 94301 Kalifornia, USA
Honlap: www.twitter.com
Kiegészítő információk: https://twitter.com/de/privacy
Adatvédelmi pajzs: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 • YouTube: 

Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
Honlap: www.google.com
Kiegészítő infomációk: https://policies.google.com/privacy
Adatvédelmi pajzs: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Sütik általában

Honlapunkon sütiket helyezünk el, hogy internetes megjelenésünket felhasználóbarátabbá és funkcionálisabbá tegyük. Ennek során néhány süti a végkészüléken marad.

A sütik olyan kis adatcsomagok, amelyek a böngésző és a webszerver között cserélődnek ki a honlap felkeresése során. Ezek nem okoznak károkat, és csak a honlap látogatójának felismerésére szolgálnak. A sütik csak az Ön böngészője által szolgáltatott információkat tárolhatják, azaz olyan adatokat, amelyeket saját maga írt be a böngészőbe, vagy amelyek a honlapon elérhetők. A sütik nem tudnak kódot futtatni, és nem használhatók a végkészülékhez való hozzáférésre. Amikor legközelebb ugyanazzal a végkészülékkel keresi fel honlapunkat, a sütikben tárolt információk ezt követően vagy hozzánk („elsődleges süti”) kerülnek vissza, vagy a harmadik fél webes alkalmazásához, amelyhez a süti tartozik („harmadik féltől származó süti”).  A tárolt és visszaküldött információk révén az adott webes alkalmazás felismeri, hogy a végkészülék böngészőjével már belépett az internetes oldalra és meglátogatta azt. 

Céljától és funkciójától függően a sütiket a következő kategóriákra osztjuk:  

 • Technikailag szükséges sütik a honlap műszaki üzemeltetésének és alapvető funkcióinak biztosításához. Az ilyen típusú sütik például arra szolgálnak, hogy megőrizzék a beállításokat, miközben a honlapon navigál; vagy biztosíthatják, hogy a fontos információk a munkamenet során megmaradjanak (pl. bejelentkezés, kosár).
 • Statisztikai sütik annak megértése érdekében, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba honlapunkkal, miközben csak anonim módon gyűjtjük és elemezzük az információkat. Ezzel értékes felismeréseket nyerünk mind a honlap, mind a termékeink és szolgáltatásaink optimalizálása céljából.
 • Marketing célú sütik annak érdekében, hogy a honlapon a felhasználók számára célzott promóciós tevékenységeket végezzünk.  
 • A nem osztályozott sütik olyan sütik, amelyeket az egyedi sütik szolgáltatóival együtt megpróbálunk osztályozni.

A tárolási időtartamtól függően a sütiket munkamenet-sütikre és állandó sütikre osztjuk. A munkamenet-sütik olyan információkat tárolnak, amelyeket az aktuális böngészési munkamenet során használnak. Ezek a sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Ennek során végkészülékén nem marad semmilyen információ. Az állandó sütik a honlap két felkeresése között tárolják az információkat. Ezen információk alapján a következő látogatáskor visszatérő látogatóként ismerik fel Önt és a honlap ennek megfelelően reagál. Az állandó süti élettartamát a süti szolgáltatója határozza meg.

A technikailag szükséges sütik használatának jogalapja a honlap műszakilag tökéletes üzemeltetéséhez és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünkön alapul, összhangban a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával. Honlapunk ezen sütik nélkül nem működik megfelelően. A statisztikai és marketing célú sütik használatához az Ön hozzájárulása szükséges a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. A GDPR 7. cikk (3) bekezdésével összhangban jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja a sütik használatára vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás önkéntes. Ha ezt nem adja meg, ebből nem származnak hátrányok.

Az internetes böngészőt úgy is beállíthatja, hogy a sütik mentése a végkészüléken általánosan elkerülhető legyen, vagy minden alkalommal megkérdezzék, hogy elfogadja-e a sütik telepítését. A telepített sütiket bármikor törölheti. Hogy mindez hogyan működik részletesen, megtudhatja a böngésző súgójában.   

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik általános deaktiválása adott esetben funkcionális korlátozásokhoz vezethet a honlapon.  

A harmadik felek által nyújtott szolgáltatások és tartalmak integrálása

Honlapunkon harmadik felek által kínált tartalmakat vagy szolgáltatásokat veszünk igénybe az internetes megjelenésünk elemzése és optimalizálása céljából, hogy azok tartalmát és szolgáltatásait, például a videókat vagy betűtípusokat megjeleníthessük.

Ez mindig azt feltételezi, hogy ezen tartalmak szolgáltatói felismerik a felhasználók IP-címét, amely szükséges a tartalom megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyeknek a szolgáltatói az IP-címet csak tartalomszolgáltatásra használják. Adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) betűjével összhangban az online ajánlat optimalizálása által szolgált jogos érdekünkön alapul. Harmadik felek statisztikai vagy marketing célokra is használhatnak úgynevezett képpontcímkéket (láthatatlan grafikák, amelyeket a „web beacons” kifejezéssel is szoktak jelölni). A képpontcímkék felhasználhatók olyan információk értékelésére, mint például a felhasználók kattintásforgalma a honlap oldalain. Az álnevesített információk a felhasználók eszközén található sütikben is tárolhatók, és többek között technikai információkat tartalmaznak a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó honlapokról, a látogatás időpontjáról és az online ajánlat használatával kapcsolatos egyéb adatokról, valamint összekapcsolhatók más forrásokból származó információkkal is. 

Adatainak a sütikben történő feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja jövőbeli hatállyal.

A további információkért olvassa el azokat a konkrét szolgáltatásokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozat részletesebben ismertet.

Facebook Pixel

Online ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működtetéséhez honlapunk a Facebook közösségi oldal úgynevezett „Facebook-Pixel” szolgáltatását használja, amelyet a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) üzemeltet. Az adatfeldolgozásért a Facebookkal közösen vagyunk felelősek a GDPR 26. cikkével összhangban.

A Facebook-Pixel segítségével a Facebook az online ajánlat látogatóit a hirdetések megjelenítésének célcsoportjaként határozhatja meg (úgynevezett „Facebook-ads”). Ennek megfelelően a Facebook-Pixelt használjuk, hogy az általunk megjelenített Facebook-hirdetéseket csak azon Facebook-felhasználók számára jelenítsük meg, akik érdeklődést mutattak online ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos tulajdonságokkal rendelkeznek (például bizonyos témák vagy termékek iránti érdeklődés, amely a felkeresett honlapok mentén határozható meg), amelyeket a Facebook számára továbbítunk (úgynevezett „Custom Audiences“). A Facebook-Pixel segítségével azt is szeretnénk biztosítani, hogy Facebook-hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók lehetséges érdeklődésének és ne legyenek zavaróak. A Facebook-Pixel segítségével követhetjük a Facebook-hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokból, ha megfigyeljük, hogy a felhasználókat a Facebook-hirdetésre kattintás után a honlapunkra irányították-e (úgynevezett „konverzió“).

Adatainak a sütikben történő feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja jövőbeli hatállyal.
Ellenezheti a Facebook-Pixel általi adatgyűjtést és azok felhasználását a Facebook-hirdetések megjelenítéséhez. 

Annak beállításához, hogy milyen típusú hirdetések jelenjenek meg Önnek a Facebookon belül, felkeresheti a Facebook által létrehozott oldalt, és ott követheti a használatalapú hirdetés beállításaival kapcsolatos utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. A beállítások platformfüggetlenek, azaz minden eszközre, például asztali számítógépekre vagy mobil eszközökre is alkalmazhatók.

Ha a Facebook adatait az USA-ban kell feldolgozni, tájékoztatjuk, hogy az USA-ban székhellyel rendelkező Facebook Inc. az adatvédelmi pajzs megállapodás szerint tanúsított, és ezzel garantálja az európai adatvédelmi törvény tiszteletben tartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Az adatvédelmi pajzs az Európai Unió és az USA között létrejött megállapodás, amelynek célja az európai adatvédelmi előírások betartásának biztosítása az USA-ban. Ezért az adatok továbbítása az USA-ba a GDPR 45. cikke alapján megengedett.

Az adatoknak a Facebook általi feldolgozása a Facebook adatfelhasználási irányelvének keretében történik. A Facebook-hirdetések megjelenítésével kapcsolatos általános információk ezért ott találhatók: https://de-de.facebook.com/policy.php. A Facebook súgójában speciális információkat és részleteket találhat a Facebook-Pixelről és annak működéséről: https://de-de.facebook.com/business/help/651294705016616.

Google Analytics

Honlapunkon a Google Analytics honlapelemző szolgáltatás funkcióit használjuk a felhasználói magatartás elemzésére és internetes megjelenésünk optimalizálására. E szolgáltatás nyújtója a Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”). A honlap használatával kapcsolatos információkat, például a böngésző típusa/verziója, a használt operációs rendszer, a korábban meglátogatott oldal, a kiszolgáló számítógép neve (IP-cím), a kiszolgálóoldali kérés ideje, általában a Google szerverére továbbítják és ott tárolják. A megrendelések feldolgozása érdekében szerződést kötöttünk a Google-lal a GDPR 28. cikkének megfelelően.

Felkérésünkre a Google ezeket az információkat honlapunk használatának kiértékelésére, a honlapunkon belüli tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, valamint a honlap és az internet használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google szerint a böngészője által továbbított IP-cím nincs összekapcsolva más Google-adatokkal. 

A Google Analytics szolgáltatást csak aktivált IP-anonimizálással használjuk azáltal, hogy az "anonymizeIP" kódot hozzáadjuk ehhez a honlaphoz. Ez garantálja IP-címének titkosítását, hogy valamennyi gyűjtött adat névtelen maradjon. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google szerverére és ott lerövidítik.

A honlap használatával kapcsolatos adatokat azonnal töröljük az általunk meghatározott megőrzési időszak vége után. A Google Analytics a következő lehetőségeket kínálja megőrzési időszakként: 14 hónap, 26 hónap, 38 hónap, 50 hónap, nincs automatikus törlés. Bármikor érdeklődhet az általunk meghatározott aktuális megőrzési időszakokról.

Adatainak a Google Analytics segítségével történő feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja jövőbeli hatállyal a GDPR 7. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

Az adatgyűjtést úgy is megakadályozhatja, hogy letölti és telepíti a következő link alatt elérhető böngésző-bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

A Google általi adatfelhasználással, a beállítási és letiltási lehetőségekkel kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a https://policies.google.com/privacy?hl=de oldal alatt.

Ha a Google adatait az USA-ban kell feldolgozni, tájékoztatjuk, hogy a Google az adatvédelmi pajzs megállapodás szerint tanúsított, és ezzel garantálja az európai adatvédelmi törvény tiszteletben tartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Az adatvédelmi pajzs megállapodás az Európai Unió és az USA között létrejött megállapodás, amelynek célja az európai adatvédelmi előírások betartásának biztosítása az USA-ban. Ezért az adatok továbbítása az USA-ba a GDPR 45. cikke alapján megengedett. 

Google Címkekezelő

Honlapunk a Google Címkekezelőt használja, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google“) szolgáltatása. A Címkekezelő egy olyan szolgáltatás, amellyel a honlap címkéit egy felületen keresztül kezelhetjük. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a kódrészleteket, például a követőkódokat vagy a konverziós képpontokat telepítsük a honlapokon anélkül, hogy a forráskódba beavatkoznánk. Az adatokat a Címkekezelő csak továbbítja, de nem gyűjti és nem menti el azokat. Maga a Címkekezelő egy sütimentes tartománynév, és semmilyen személyes adatot nem dolgoz fel, mivel pusztán az online ajánlatunkban szereplő egyéb szolgáltatások kezelésére szolgál. A Címkekezelő gondoskodik a többi címke feloldásáról, amelyek viszont gyűjthetnek adatokat. A Címkekezelő azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a deaktiválást a tartománynév vagy a sütik szintjén hajtották végre, akkor ez továbbra is érvényben marad minden olyan követőcímkénél, amelyet a Címkekezelővel telepítettek.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat megtalálja a következő Google-honlapokon:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
FAQ Google Címkekezelő: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
A Google Címkekezelő használati feltételei: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Tárolás

A honlap tárolásának keretében a honlap működtetésével kapcsolatos valamennyi feldolgozandó adatot tároljuk. Erre a honlap működtetése érdekében van szükség. Az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) betűjével összhangban az online ajánlat optimalizálása által szolgált jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Online jelenlétünk biztosításához internetes tárhelyszolgáltatók szolgáltatásait használjuk, akiknek a fenti adatokat a megrendelések feldolgozása keretében a GDPR 28. cikkének megfelelően tesszük elérhetővé.

Kapcsolatfelvétel

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön adatait a kapcsolatfelvételi kérelem feldolgozása és annak végrehajtása céljából, a szerződés előtti jogok és kötelezettségek teljesítése keretében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően használjuk. Adatainak feldolgozása kérdésének feldolgozásához és megválaszolásához szükséges, különben nem, vagy a legjobb esetben is csak korlátozott mértékben tudunk válaszolni kérdésére. Az információkat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) betűjével összhangban a direkt marketing által szolgált jogos érdekünk alapján az ügyfelek és a potenciális ügyfelek adatbázisában tárolhatjuk.

Töröljük kérdését és elérhetőségét, ha kérdését végül megválaszoltuk, és a törléssel ellentétes törvényes megőrzési időszak nem áll fenn, például a szerződés későbbi végrehajtása keretében. Ez általában akkor fordul elő, ha három évig nem állt fenn Önnel folyamatos kapcsolat.

LinkedIn konverziókövetés

Honlapunk a LinkedIn Corporation által nyújtott honlapelemző szolgáltatást, a LinkedIn konverziókövetést használja. 

A LinkedIn Insight Tag által összegyűjtött információk a honlapunk használatáról titkosítva vannak. 

Adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján megy végbe. Ezt a hozzájárulást jövőbeli hatállyal bármikor vissza lehet vonni.

A LinkedIn tagok a LinkedIn konverziókövetése ellen is dönthetnek, és a https://www.linkedin.com/psettings/advertising/ honlapon blokkolhatják és törölhetik a sütiket, illetve deaktiválhatják a demográfiai jellemzőket. A LinkedIn beállításaiban nincs külön mentesítési lehetőség a harmadik féltől származó megjelenítési adatokra vagy a kattintások követésére a LinkedIn-en futó kampányok esetében, mivel az összes alapul szolgáló kampány tiszteletben tartja a LinkedIn-tagok beállításait.

A LinkedIn konverziókövetést használjuk honlapunk használatának elemzésére és folyamatos fejlesztésére. A kapott statisztikák felhasználásával javíthatjuk ajánlatunkat, és érdekesebbé tehetjük Önnek mint felhasználónak. 

A harmadik felektől származó további információk: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA;

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ; https://www.linkedin.com/help/lms/answer/85787 ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=de ;

A LinkedIn alávetette magát az EU-USA adatvédelmi pajzsnak https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Szerver naplófájlok (hozzáférési adatok)

Technikai okokból, különösen a működőképes és biztonságos internetes megjelenés biztosítása érdekében a honlapunk elérésével kapcsolatos, technikailag szükséges adatokat úgynevezett szerver naplófájlokban dolgozzuk fel, amelyeket böngészője automatikusan továbbít nekünk. 

A feldolgozott hozzáférési adatok a következők:

 • a meglátogatott honlap neve  
 • használt böngészőtípus, beleértve a verziót is
 • a látogató által használt operációs rendszer
 • a látogató által korábban meglátogatott oldal (hivatkozó URL)
 • a kiszolgálóoldali kérés ideje
 • az átvitt adatok mennyisége
 • a kiszolgáló számítógép neve (használt IP-cím, esetleg anonimizált)

  Ezeket az adatokat egyetlen természetes személyhez sem rendelik hozzá, és csak a statisztikai kiértékelést és honlapunk üzemeltetését és fejlesztését, valamint internetes ajánlatunk biztonságát és optimalizálását szolgálják. Ezeket az adatokat csak a honlap üzemeltetőjének továbbítják. Ezeket az adatokat nem kapcsolják össze és nem egyesítik más adatforrásokkal. Ha gyanú merül fel honlapunk illegális használatával kapcsolatban, fenntartjuk a jogot az adatok későbbi ellenőrzésére. Az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) betűjével összhangban a honlap technikailag hibátlan megjelenítése és optimalizálása által szolgált jogos érdekünkön alapul.

A hozzáférési adatokat nem sokkal a cél teljesítése után, általában néhány nap múlva töröljük, feltéve, hogy bizonyítás céljából nincs szükség további tárolásra. Ellenkező esetben az adatokat az eset végleges tisztázásáig megőrizzük.

WebCare

Annak érdekében, hogy az adatvédelmi előírásoknak megfelelő hozzájárulást megszerezzük a honlapunkon lévő sütik használatához, a DataReporter WebCare alkalmazásszalagját használjuk. Ezt a szolgáltatást a DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, A-4600 Wels, Ausztria („DataReporter”) bocsátja rendelkezésünkre. 

A vállalatról további információkat a www.datareporter.eu oldalon találhat. Az alkalmazásszalag rögzíti és tárolja a sütik használatához való hozzájárulást a honlap felhasználója számára. Az alkalmazásszalag biztosítja, hogy a statisztikai és marketing sütiket csak akkor telepítsék, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárult a felhasználásukhoz. 

Információkat tárolunk arról is, hogy a felhasználó milyen mértékben erősítette meg a sütik használatát. A felhasználó döntése bármikor visszavonható a sütibeállítások megnyitásával és a hozzájárulási nyilatkozat kezelésével. A hozzájárulás visszavonása után törlődnek a telepített sütik. A felhasználó hozzájárulásának státuszára vonatkozó információ tárolása céljából is telepítenek egy sütit, amelyre a sütijellemzőkben utalnak. Ezenkívül e szolgáltatás megtekintése céljából az adott felhasználó IP-címét is továbbítják a DataReporter szerverére. Az IP-címet ennek során nem tárolják és nem is társítják a felhasználó más adataival, csak a szolgáltatás helyes teljesítésére használják. A fenti adatok felhasználása ezért a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) betűjével összhangban az internetes megjelenés jogszerű kialakítása által szolgált jogos érdekünkön alapul.

További információk a DataReporter adatvédelmi nyilatkozatában találhatók a https://www.datareporter.eu/datenschutz oldalon. A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket az office@datareporter.eu e-mail címre várjuk.

Youtube - videók

A videók integrálásához honlapunkon a „YouTube” szolgáltatást használjuk. Ezt a szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („YouTube”) nyújtja. Amint meglátogat egy beágyazott YouTube-videókat tartalmazó oldalt, létrejön a kapcsolat a YouTube-szerverekkel. Ennek során a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy milyen oldalakat látogat meg. 

A YouTube vonatkozó adatvédelmi nyilatkozata a következő oldalon található: https://www.google.com/policies/privacy/, mentesítési lehetőség: https://adssettings.google.com/authenticated

Ha a Google adatait az USA-ban kell feldolgozni, tájékoztatjuk, hogy a Google az adatvédelmi pajzs megállapodás szerint tanúsított, és ezzel garantálja az európai adatvédelmi törvény tiszteletben tartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Ezért az adatok továbbítása az USA-ba a GDPR 45. cikke alapján megengedett. 

E-mail

Ha kérdéseit e-mailben küldi meg nekünk, adatait, beleértve az Ön által ott megadott elérhetőségeket is, a kérdés feldolgozása céljából és további kérdések felmerülése esetére elmentjük. Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy az interneten történő adatátvitel (például e-mailben történő kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal jár, és azokat nem lehet teljes mértékben megvédeni harmadik felek hozzáférése ellen.

Kereskedelmi hirdetés

Az impresszum vagy a honlap elérhetőségeinek használata kereskedelmi hirdetés céljából kifejezetten nem kívánatos, hacsak írásbeli hozzájárulást nem adunk ehhez. A honlapon megnevezett személyek ezúton ellenzik ezen adatok bármilyen kereskedelmi felhasználását és nyilvánosságra hozatalát.

III. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA

Az EU-ban alkalmazandó adatvédelmi rendeletek szerint személyes adatainak feldolgozásához jogalapra van szükség. A mindenkor alkalmazandó jogalap attól függ, hogy személyes adatait a korábban meghatározottak közül milyen célból dolgozzák fel:

Bizonyos esetekben rendelkezésre kell állnia a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó hozzájárulásnak. Ha beleegyezését adja, később visszavonhatja a hozzájárulást. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nincs hatással a már elvégzett feldolgozásra.

Más esetekben személyes adatainak feldolgozására az alkalmazandó jogi rendelkezések és előírások betartása vagy az Önre vonatkozó szerződés teljesítése érdekében lehet szükség.

Más esetekben személyes adatainak feldolgozására jogos érdekből kerül sor, hogy szolgáltatásainkról kommunikálhassunk Önnel.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAPELVEI

A személyes adatok feldolgozása a Swietelsky vállalatnál szigorú alapelveken nyugszik, amelyek az adatok védelmét és biztonságát, valamint az érintettek jogait tekintik a legfőbb jónak.

Jogszerűség és átláthatóság: Az adatfeldolgozás jogszerűen és tisztességesen történik.

Célhoz kötöttség: Az adatokat meghatározott, világos és legitim célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel. Az adatok feldolgozására az ezekkel a célokkal összeegyeztethetetlen módon nem kerülhet sor.

Adatminimalizálás: Csak azokat az adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel, amelyek feltétlenül szükségesek a megadott célokhoz. Ha ez a cél eléréséhez elegendő és a ráfordítás észszerű, csak névtelen adatokat dolgozunk fel.

A tárolás korlátozása és törlés: A személyes adatokat töröljük, amint a cél, amelyért azokat eredetileg gyűjtöttük, megszűnik, és a törvényes megőrzési idő nem akadályozza meg a törlést. Ha egyes esetekben jogos érdekek fűződnek ezekhez az adatokhoz, akkor azokat továbbra is meg kell őrizni, amíg a jogos érdeket jogilag nem tisztázták.

Adatbiztonság: A személyes adatokra adattitok vonatkozik. Az adatokat a kezelés során bizalmasan kell kezelni, és megfelelő szervezeti és műszaki intézkedésekkel kell védeni az illetéktelen hozzáférés, a jogellenes manipuláció vagy átadás, valamint az elvesztés és megsemmisítés ellen.

Tárgyi pontosság: A személyes adatokat helyesen, hiánytalanul és naprakészen kell tartani. Megfelelő intézkedéseket kell hozni az elavult, helytelen vagy hiányos adatok kijavítására.

V. ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adatok továbbítása a Swietelsky vállalatcsoporton kívüli címzetteknek, valamint EU-s harmadik országokbeli címzetteknek csak az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően és törvényes alapon, valamint a lehető legnagyobb titoktartás és adatbiztonság figyelembevételével mehet végbe.  Nem adunk el vagy adunk bérbe személyes információkat harmadik feleknek azok saját marketingcéljaira.

A személyes adatokat a Swietelsky csoporton belül a jogi követelmények teljesítése és az egész csoportra kiterjedő adminisztratív tevékenységek egyszerűsítése érdekében továbbítjuk a címzetteknek. Az átadás itt is kizárólag a jogi keretfeltételek betartásával történik.

A kedvezményezettek alábbi kategóriái léteznek a GDPR 13. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében

 • A felelős konszernvállalatai
 • Alvállalkozók, fővállalkozók, beszállítók
 • Adatfeldolgozók, ha a saját szolgáltatásaik teljesítéséhez van szükségük az adatokra
 • Hatóságok, állami szervek és intézmények 
 • Közjegyzők, jogi és adóügyi tanácsadók, követelésbehajtási ügynökségek, illetve szakértők a jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére
 • Könyvvizsgáló cégek a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében
 • Biztosítók
 • Pénzügyi és hitelintézetek vagy hasonló intézmények
 • Bíróságok a jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére
 • Egyeztető testületek

VI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A Swietelsky vállalatcsoport minden munkatársa és a szerződéses partnerek munkatársai a szerződés alapján kötelesek a titoktartásra, akiket rendszeresen tájékoztatunk és képezünk a személyes és egyéb kritikus adatok biztonságos kezelésével kapcsolatban.

VII. ADATBIZTONSÁG

Az adatok bizalmasságának, elérhetőségének és integritásának védelme alapvető feladat a Swietelsky számára. Ugyanez vonatkozik az üzleti titkokra, az ügyféladatokra, a személyes adatokra és egyéb kritikus információkra.

E célból a technika állásának és a nemzetközileg elismert legjobb gyakorlatoknak, valamint a biztonsági előírásoknak megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozzuk, amelyeket folyamatosan továbbfejlesztünk.

VIII. ADATVÉDELMI BIZTOS

A Swietelsky vállalatnak nem kell kineveznie adatvédelmi biztost, mivel az EU-GDPR 37. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az adatvédelem fontosságával összhangban a Swietelsky úgy döntött, hogy önként kinevez egy adatvédelmi biztost. Ezutóbbi kapcsolattartóként áll az érintettek és az adatvédelmi hatóság rendelkezésre a datenschutz@swietelsky.com címen.

IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Önnek joga van:

 • a GDPR 15. cikkével összhangban tájékoztatást kérni az általunk feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban Különösen a feldolgozási célokról, a személyes adatok kategóriájáról, a címzettek kategóriáiról, akik számára az Ön adatait nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák, a tervezett tárolási időtartamról, a helyesbítéshez, törléshez, a feldolgozás vagy az ellenvetés korlátozásához való jogról, a panaszbenyújtási jogról, adatainak eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük, valamint az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilozást és adott esetben a részletekkel kapcsolatos lényeges információkról kérhet tájékoztatást;
 • a GDPR 16. cikkével összhangban haladéktalanul kérni a nálunk tárolt hibás személyes adatok helyesítését vagy a hiányos adatok kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikkével összhangban kérni a nálunk tárolt személyes adatok törlését, ha az adatfeldolgozás nem a szabad véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy a jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges;
 • a GDPR 18. cikkével összhangban kérni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, ha az adatok pontosságát vitatja, a feldolgozás jogellenes, de megtagadja a törlést, és nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Önnek a jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szüksége van rájuk, vagy a GDPR 21. cikkével összhangban ellenezte a feldolgozást;
 • a GDPR 20. cikkével összhangban megkapni az Ön által megadott személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, vagy kérni egy másik felelős személy számára történő továbbítását;
 • a GDPR 21. cikkével összhangban, amennyiben személyes adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, ha ennek olyan okai vannak, amelyek az Ön különleges helyzetéből fakadnak, vagy ha a kifogás direkt reklám ellen irányul. Az utóbbi esetben általános fellebbezési joga van, amelyet a különleges helyzet meghatározása nélkül hajtunk végre;
 • a GDPR 7. cikk (3) bekezdésével összhangban bármikor visszavonni a nekünk adott hozzájárulását. Ennek eredményeként az ezen hozzájárulás alapján végzett adatfeldolgozást a továbbiakban nem folytathatjuk;
 • panaszt tenni a felügyeleti hatóságnak az adatainak a GDPR 77. cikke szerinti jogellenes feldolgozása miatt. Általában szokásos lakóhelyének vagy munkahelyének vagy vállalati székhelyünk felügyeleti hatóságával veheti fel a kapcsolatot.

Minden érintett, akinek az adatait a Swietelsky feldolgozza, bármikor hivatkozhat az érintettek fent említett jogaira és ezeket érvényesítheti a Swietelsky válllalatnál. Az érintettek jogainak gyakorlása érdekében bármikor írhat a datenschutz@swietelsky.com e-mail címre.

A Swietelsky AG illetékes felügyeleti hatósága:

Osztrák adatvédelmi hatóság
Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

X. FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS ÉS FEJLESZTÉS

A minőség és a folyamatok folyamatos javítása nagyon fontos a Swietelsky számára. A minőség folyamatosan javítására meghatározott folyamatokkal rendelkezünk, amelyeket évek óta az ISO 9001 tanúsítvánnyal is tanúsítunk. Ezen eljárások segítségével folyamatosan mérjük és növeljük az adatvédelmi irányelveknek és az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelést, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések hatékonyságát az adatvédelmi intézkedések optimális működésének biztosítása érdekében.