Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Etikai kódex

Mint korábban, a jövőben is azt szeretnénk, hogy az állami és magánszektorban tevékenykedő üzleti partnerek megbízhatónak és kompetensnek tartsanak bennünket. Ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy valamennyi érdekelt féllel és versenytárssal szemben mindig tisztességesen, tiszteletteljesen és feddhetetlenül viseltessünk. Iránymutatásként kidolgoztunk egy etikai kódexet, amely tükrözi értékeinket, és amelynek célja, hogy a SWIETELSKY csoport erkölcsi, etikai és jogi szempontból kifogástalan gyakorlatának alapjául szolgáljon. Az itt letölthető dokumentumot teljes egészében elérhetővé tettük és tesszük minden munkatársunk és valamennyi partnerünk számára. Az alábbiakban pedig közzétettük a legutóbbi magatartási kódex kiadásához kapcsolódó vezetőségi nyilatkozatot is.

/ Az igazgatótanács előszava

Vorstand Web 1

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A SWIETELSKY Közép- és Kelet-Európa vezető építőipari vállalata. Körülbelül 10 000 munkatárssal, a 2,3 milliárd eurót meghaladó forgalommal, valamint a decentralizált szervezeti felépítéssel nemzetközi szereplők, nemzeti győztesek és helyi bajnokok vagyunk. A fejlődést több, mint 80 éve a gazdasági fenntarthatóság és a stabil prosperitás jellemzi, így ma a vállalatcsoport az építőipari szolgáltatások teljes körét a legmagasabb színvonalon, rugalmasan és határidőre kínálja.

A vállalat pozitív fejlődése különösen annak eredménye, hogy a munkatársak készen állnak a folyamatos növekedésre és a jövő kihívásainak elfogadására. Ugyanígy új jogi kereteket és etikai normákat is felállítottunk magunknak, hogy megbízható, kompetens és törvénytisztelő partnerként jó hírnevünket megőrizzük. A vállalaton belüli, valamint az ügyfelekkel és versenytársakkal szembeni tisztesség, tisztelet és integritás jellemez bennünket.

Iránymutatásként e jogi, etikai és erkölcsi szempontból kifogástalan magatartáshoz összeállítottunk egy etikai kódexet. Az ebben meghatározott elvek betartása a Swietelsky minden munkatársára vonatkozik, pozíciójától függetlenül. Kétségtelen, hogy a mindennapi munka során megnyilvánuló magatartásunk az egyik legfontosabb tényező, amely befolyásolja a vállalat hírnevét. Ezért mindenkinek a saját érdekében figyelembe kell vennie a következő elveket, biztosítva ezáltal a közös gazdasági sikert.

2018 decemberében