Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Vállalatcsoport adózási stratégia

1. Bevezetés

A következő adózási stratégia ismerteti a SWIETELSKY vállalatcsoport („SWIETELSKY“) adózással kapcsolatos alapvető álláspontját.

A családi vállalkozás stratégiai irányvonalában a vállalat fenntartható prosperitása elsőbbséget élvez a növekedéssel szemben. A vállalkozói gondolkodás és a munkatársak önálló cselekvése, valamint az állandó továbbfejlődés és az új kihívások jövőorientált kezelése a SWIETELSKY vállalati kultúrájának alapvető elemei, amelyek lehetővé teszik a pozitív vállalati fejlődést, valamint a SWIETELSKY innovatív, hatékony és megbízható építőipari vállalkozásként való meghatározását.

E vállalati kultúra egyes részeit az alapvető jogi, etikai és erkölcsi magatartási alapelvek formájában továbbfejlesztjük és kötelezővé tesszük egy Etikai Kódex keretében. Az adózási törvényeknek megfelelő magatartás és az adók társadalmi kötelezettségként való meghatározása részét képezi a kódexben szabályozott alapelveknek.

2. Az adók mint a régiónkénti üzleti tevékenységek eredménye

A SWIETELSKY Európában, illetve Ausztráliában folytat üzleti tevékenységet, és a saját szolgáltatási portfóliója, valamint a piaci körülmények alapján dönt egy adott országban való működéséről. Ezzel a gazdasági és operatív megfontolásokon alapuló stratégiával a SWIETELSKY az úgynevezett alacsony adókulcsú országokban (például Magyarországon vagy Svájcban) is tevékeny.

A vállalatok vagy állandó telephelyek alapítása kizárólag ezeket az operatív megfontolásokat követi. Minden SWIETELSKY leányvállalat a fizikai erőforrások felhasználásával folytat aktív, operatív üzleti tevékenységet, és ez nem az adótervezés vagy adóelkerülés célját szolgálja.

A SWIETELSKY kifogástalan és tisztességes magatartást tanúsít az adókat és illetékeket illetően. Ennek során a SWIETELSKY kerüli az agresszív adótervezést és a mesterséges konstrukciókat. Valamennyi üzleti tevékenység a „Tax follows Business“ elvét követi – minden ügyletet operatív és nem adótervezési szempontok vezérelnek.

3. Az adó mint társadalmi hozzájárulás

A SWIETELSKY stratégiájának lényege, hogy elérje a vállalati célokat és ezzel egyidejűleg valamennyi érdekelt esetében hozzájáruljon a társadalom fejlődéséhez.

A SWIETELSKY az értéklánca mentén egyrészt jövedelemadót, forrásadót, fogyasztási adót és vámot fizet minden olyan országban, amelyben a vállalatcsoport tevékenykedik. Ezen felül forgalmi adót és járulékokat is fizet. Másrészt a SWIETELSKY adókedvezményeket és támogatásokat is igénybe vesz, amelyeket az állami hatóságok az üzleti tevékenység keretében nyújtanak.

Ezzel a vállalatcsoport komolyan veszi az adófizetőként ráháruló társadalmi felelősséget, és kifogástalan magatartása révén hozzájárul az államok szociális, gazdasági és társadalmi működéséhez.

A SWIETELSKY a vállalatcsoporthoz tartozó társaságok és az adófizetés révén elkötelezi magát az adott telephelyek és a regionális piacok mellett.

4. A jogszabályi előírások betartása és az OECD alapelvek figyelembevétele

A SWIETELSKY arra törekszik, hogy az adózás tekintetében lehetséges jogi kereteket kihasználva betartsa a helyi törvényeket. Ebből a célból az adókezelés feladatai és forrásai oly módon vannak strukturálva, hogy a lehető legjobban betartásra kerüljenek azon országok aktuális előírásai, amelyekben a vállalatcsoport működik.

Új szerződések megkötése előtt biztosítani kell, hogy a megkötendő szerződés megfeleljen az érvényben lévő adózási kötelezettségeknek. A szerződések időtartama alatt a vállalatcsoport a vonatkozó jogszabályokkal és előírásokkal összhangban teljesíti a dokumentációs kötelezettségeit, időben benyújtja az összes leadandó nyilatkozatot és megfizeti az adókat.

Tekintettel a vállalatcsoport Ausztriában végzett tevékenységének túlnyomó többségére és a külföldön folytatott üzleti tevékenység jellegzetességeire, a különböző országokban működő társaságok közötti, csoporton belüli ügyletek korlátozottak. Az ilyen tranzakciók ára az OECD által rögzített szokásos piaci ár elvén alapul, amelyet a transzferárakra vonatkozó dokumentáció ismertet. Eleget teszünk a transzferárakkal kapcsolatos nemzetközi jelentési kötelezettségeknek. A SWIETELSKY arra törekszik, hogy transznacionális kérdésekben az OECD (BEPS akcióterv) ajánlásait kövesse.

A különböző országok adóhatóságai által végzett információgyűjtés széles körű jelentési kötelezettséget követel meg. A SWIETELSKY arra törekszik, hogy kivétel nélkül eleget tegyen ezeknek a jelentési kötelezettségeknek.

5. Az adóhatóságokkal és a kormányokkal való kapcsolat

A SWIETELSKY nyílt együttműködést folytat az állami intézményekkel és a helyi adóhatóságokkal. A kölcsönös tisztelet alapján konstruktív kapcsolat jön létre és lehetőség nyílik a célorientált párbeszédre.

Az adójogi keretfeltételek összetettsége, az üzleti tevékenység terjedelme és az adókötelezettségek mennyisége azzal a kockázattal járhat, hogy jogi álláspontunkat az adóhatóságok eltérő értelmezés miatt nem fogadják el.

Ilyen esetekben a SWIETELSKY megvédi a vállalatcsoport érdekeit a törvény tárgyának, valamint megszövegezésének elemzésével és a jogalkotó által kitűzött cél tiszteletben tartásával. Szükség esetén a SWIETELSKY jogi lépéseket tesz a nyíltan kommunikált álláspontok érvényesítése érdekében.

A jogbiztonság érdekében a SWIETELSKY arra törekszik, hogy a vitatott tények értelmezését könyvvizsgálat vagy tájékoztatáskérés útján haladéktalanul követelje meg az adóhatóságoktól. A SWIETELSKY gyorsan és megfelelően dolgozza fel az adóhatóság kéréseit.

6. Adózási kockázatkezelés és adóellenőrzési rendszer

A globalizált üzleti tevékenységek adójogi keretfeltételei rendszeresen változnak és gyakran összetettek. A hatóságok és a cégvezetés általi magyarázat és értelmezés szükségessége kockázatot hordoz magában.

A SWIETELSKY nem kíván kockáztatni az adók vonatkozásában. Az adógazdálkodás rendszere és ellenőrzése, valamint feladatai és forrásai oly módon vannak strukturálva, hogy az adó- és illetékügyi törvényeket és rendelkezéseket be kelljen tartani.

Rendszeresen elemezzük és a megfelelő intézkedések révén csökkentjük a kockázatokat. Ebből a célból az adógazdálkodás állandó kapcsolatban áll minden üzleti területtel és szükség esetén külső tanácsadókkal is.

Az adózással kapcsolatos funkciókat az adott országban a helyi felelős munkatársak vagy külső tanácsadók látják el. Ők biztosítják az alkalmazást és a tudás átadását (például ellenőrzések, iránymutatások vagy képzés útján). Ebben fontos szerepet játszik az auditorokkal és a külső adószakértőkkel való együttműködés.