Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Üzleti jelentés

Különösen fontos számunkra a nyílt kommunikáció, valamint a befektetőink és a tőkepiac számára biztosított átláthatóság. Az alábbiakban elérhető az aktuális éves jelentés (konszolidált pénzügyi kimutatás) német és angol nyelven, valamint az éves jelentés (konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatás) németül. Továbbá közzétettük a legutóbbi konszolidált pénzügyi kimutatás közzétételekor kiadott vezetőségi nyilatkozatot.

 

/ Az igazgatótanács előszava

Vorstand Web 1

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ez az első pénzügyi jelentés, amelyet vállalatunk részvénytársaságként tesz közzé. A jogi formában bekövetkezett változás, amelyet a tulajdonosok 2019-ben a folyamatos növekedés alapján határoztak el és hajtottak végre, hozzájárul ahhoz, hogy a SWIETELSKY szervezeti és jogi struktúráit optimálisan a jövő kihívásaihoz igazítsuk. Ez nincs hatással a tulajdonosok szerkezetére és összetételére, illetve azok tulajdonviszonyára.

A 2019/20-as üzleti évben a SWIETELSKY zökkenőmentesen kapcsolódhatott az előző sikeres évekhez. A stabil gazdasági fejlődés mellett, amelyet csak a pénzügyi év utolsó heteiben érintett hátrányosan a koronavírus által kiváltott válság, a vállalatcsoport folytatta szerves növekedését. A SWIETELSKY ismét jelentősen fokozta építőipari teljesítményét a hazai osztrák piacon, miközben az összes többi fontos piacon megszilárdította az elmúlt évek erőteljes növekedését. Összességében az építőipari termelés 8%-kal nőtt az előző évhez képest. A 3,14 milliárd eurós megrendelések még a tavalyi nagyon magas szintet is meghaladják a hosszú távú nagyprojektek tervezett befejezése ellenére is. A tőkearány 30%-osra javult.

A fő hangsúlyt mindig is a jövedelmezőségre helyeztük és itt is biztató növekedést tapasztalhattunk. Az adózás előtti eredmény (EBT) 7,2%-kal nőtt. Iparági összehasonlításban a 4,2%-os EBIT- különbözet ​​nagyon jó értéknek számít. Nagy figyelemmel kísérjük a tőkeszerkezetet és nagy jelentőséget tulajdonítunk a pénzügyi erőforrásaink gazdaságos felhasználásának. Ennek ellenére az elmúlt pénzügyi évben ismét nagy hajlandóságot mutattunk a műszaki berendezések és gépek korszerűsítésére irányuló beruházások iránt. 

Az első csoportszintű fenntarthatósági jelentést 2019 őszén tettük közzé a „Global Reporting Initiative (GRI)“ című kezdeményezés „Sustainability Reporting Standards“ című szabványaival összhangban. Így átláthatóvá tesszük szolgáltatásainkat a fenntartható gazdálkodás összefüggésrendszerében. A folyamatos fenntarthatósági menedzsment révén továbbra is lehetővé válik, hogy további versenyelőnyöket teremtsünk ezen a területen.

2020 márciusában mindenekelőtt a hazai osztrák piac példa nélküli történelmi helyzetet élt meg az építkezések teljes leállásával, illetve a nemzeti és nemzetközi termelési és ellátási láncok megszakításával a COVID-19 terjedése következtében. Ebben az időszakban vállalatunk minden erőfeszítését arra összpontosította, hogy az építőipari tevékenységünket a lehető legbiztonságosabb feltételek mellett minél előbb folytathassuk. Ezt néhány héten belül sikerült elérnünk. Bár a Koronavírus - válság negatív hatásai korlátozódhatnak a közelgő pénzügyi évben, a jelenlegi helyzet fordulópontot jelent. Arra számítunk, hogy az általános gazdasági recesszió következményei a csökkenő építési teljesítményben fognak tükröződni. A fő hangsúlyt tehát a termelési folyamatok lehetséges hatékonyságnövelésére helyezzük, hogy strukturálisan megerősödve lábalhassunk ki a válságból.

A jelenlegi körülmények között kockázatos a 2020/21-es gazdasági évre előrejelzéseket készíteni, bár bízunk abban, hogy egy erős és jövedelmező üzleti modell segítségével, valamint a változatlanul magas megrendelési szinttel sikeresen megbirkózunk a COVID-19 világjárvánnyal és annak következményeivel. 

A 2020-as év különösen szomorú eseménye ing. Hellmuth Brustmann halála, aki hosszú éveken át a SWIETELSKY társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója volt. Az egyik úttörője volt a modern vasúti építkezésnek, és a nagy gépek bevezetésével forradalmasította a hatékonyságot és a munkabiztonságot. Ugyanakkor a SWIETELSKY nemzetközivé válásának hajtómotorja is volt és elősegítette, hogy vezető európai vasúti építőipari vállalattá váljon. Hálás szívvel emlékezünk rá, mint nagy látnokra, aki társadalmi felelősséget is vállalt.

2020 júliusában