Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Fenntarthatósági jelentés

A csoportszintű Fenntarthatósági Jelentésben a Swietelsky AG a jelentéstétellel kapcsolatos jogi kötelezettségeken túlmenően közzéteszi a vállalatnak a fenntartható gazdálkodás keretében folytatott tevékenységéről és teljesítményéről szóló információkat és adatokat. Így eleget teszünk az érdekelt felekkel szembeni elszámolási kötelezettségünknek a nem pénzügyi információk tekintetében is.

/ Az igazgatóság előszava

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A fenntarthatóság kérdése az építőiparban ma sürgetőbb, mint valaha. Egy folyamatosan fejlődő, virágzó vállalat szükségszerűen olyan építési intézkedéseket, felújítási tevékenységeket vagy infrastrukturális projekteket hajt végre, amelyek hatással vannak a jövőre. Az építőipar tehát nemcsak a gazdasági növekedés fontos motorja, hanem a jövő nemzedékek iránti felelősségének is eleget kell tennie. Tisztában vagyunk azzal, hogy a fennálló kihívásokkal nekünk is szembe kell néznünk, de határozottan meg vagyunk győződve arról is, hogy odafigyeléssel és találékonysággal kulcsfontosságú szerepet tölthetünk be a megoldás megtalálásában is.

A SWIETELSKY arra törekszik, hogy a válllalatcsoport minden tevékenységét úgy igazítsa, hogy az éghajlatváltozáshoz vezető úton a megoldások előmozdítójaként tekintsenek ránk, és az éghajlatsemleges építőipar fontos szereplőjévé váljunk. Ez a fenntarthatósági jelentés tehát több mint tények és számok gyűjteménye. Ez a fenntartható jövő iránti elkötelezettségünket fejezi ki, mind vállalatunk és munkatársaink, mind a társadalom számára.

Sok mindent elértünk, amire büszkék vagyunk, de még hosszú út áll előttünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy fenntarthatósági törekvéseinket összefogjuk és egy csoportszintű, holisztikus stratégiában rögzítjük, amely egy kezdeti intézkedéscsomagot tartalmaz a klímasemlegességre irányuló hosszú távú célunk eléréséhez vezető úton. Eltökélt szándékunk, hogy kivegyük a részünket az éghajlatváltozás elleni küzdelemből, és drasztikusan csökkentsük ökológiai lábnyomunkat. Ezek az ambiciózus célok tükrözik azon törekvésünket, hogy az ökológiai felelősségvállalást minden szervezeti egységünkben és a teljes értéklánc mentén a hatáskörünkbe vonjuk, és pozitívan járuljunk hozzá a környezetvédelemhez és az építőipar hosszú távú fenntarthatóságához.

Ezen az úton az egyik legfontosabb lépés a körforgásos gazdaságra való fokozatos áttérés. A hulladék csökkentése és az anyagok újrafelhasználása érdekében intenzíven összpontosítunk az erőforrás-hatékonyságra. Számunkra a körforgásos gazdaság gondolata nem csak egy szlogen, hanem olyan vezérelv, amely befolyásolja a mindennapi munkánkat, és amelyet az érintettekkel együtt hirdetünk.

Ebben a jelentésben szeretnénk betekintést nyújtani erőfeszítéseinkbe és az elért eredményekbe, különös tekintettel a CO2-egyenértékben kifejezett kibocsátásunkra. A CO2-kibocsátással ellentétben a CO2-egyenérték mértékegysége lehetővé teszi a különböző üvegházhatású gázok éghajlatra gyakorolt hatásainak összehasonlítását és szemléltetését. Nemcsak azért mérjük a teljesítményünket, hogy megmutassuk, milyen messzire jutottunk, hanem azért is, hogy folyamatosan fejlődjünk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az éghajlat-semlegességhez vezető út közös erőfeszítéseket igényel. Azért folytatunk szoros együttműködést partnereinkkel, ügyfeleinkkel és munkatársainkkal, hogy innovatív megoldásokat fejlesszünk ki és előmozdítsuk az iparág fenntarthatóságát.

A Swietelsky AG és leányvállalatai eltökéltek abban, hogy a jövőt az éghajlatvédelem és a fenntarthatóság céljainak megfelelően alakítsák. Meggyőződésünk, hogy együtt elérjük ezt a célt.

Ezen a ponton szeretnénk köszönetet mondani Dipl.-Ing. Karl Weidlingernek, aki az igazgatótanács elnökeként a beszámolási időszakban az ütemtervért felelt. Az ő elkötelezettségének köszönhetjük azt, ahol ma tartunk.

2023 decemberében